เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแซน BY S.S. Joie de Vivre 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแซน BY S.S. Joie de Vivre 8วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญ แม่น้ำแซน BY S.S. Joie de Vivre 8วัน 7คืน

เที่ยวเมืองหลวงของฝรั่งเศส มหานครแห่งแสงไฟ ดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมที่ต้องมนต์เสน่ห์ พร้อมกับกลิ่นไอความโรแมนติก เรือสำราญล่องแม่น้ำสุดหรู ระดับ Super Ship แบบ All inclusive S.S JOIE DE VIVRE เส้นทาง แม่น้ำแซนในฝรั่งเศส 8 วัน 7 คืน ที่จะพาคุณท่องเที่ยว 3 แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของ UNESCO

รหัสทัวร์

CRU_0196

ประเภท

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

กำหนดการเดินทาง

17 มี.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

4,399 USD/ท่าน

เดินทางโดย

SS Joie de Vivre

SS Joie de Vivre

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

21 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (162 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,099

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (305 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,799

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (410 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

10,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

18 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (162 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,099

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (305 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,799

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (410 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

10,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

25 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67

ประเภทห้องพัก

CLASSIC (162 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

3,899

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

FRENCH BALCONY (194 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,099

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

DELUXE BALCONY (194 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

5,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

SUITES (305 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

7,799

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

GRAND SUITE (410 SQ.FT.)

พักห้องละ 2 ท่าน

10,699

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

กำหนดการเดินทาง

ลำดับ

วัน

วันที่

ท่าเรือ

เวลาเรือถึง

เวลาเรือออก

ลำดับ : 1

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : ปารีส (ขึ้นเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 2

วัน : MON

วันที่ : -

ท่าเรือ : ลาโรส-กียง, แวร์นง, ชีแวร์นี่

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 3

วัน : TUE

วันที่ : -

ท่าเรือ : รูอ็อง

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 4

วัน : WED

วันที่ : -

ท่าเรือ : โกดด์เบค-ออง-โก (องเฟลอ แอเทรอตา)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 5

วัน : THU

วันที่ : -

ท่าเรือ : รูอ็อง (ชายหาดนอร์มังดี)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 6

วัน : FRI

วันที่ : -

ท่าเรือ : มองต์-ลา-ฌอลี (แวร์ซาย)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 7

วัน : SAT

วันที่ : -

ท่าเรือ : ปารีส

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ลำดับ : 8

วัน : SUN

วันที่ : -

ท่าเรือ : ปารีส (ลงจากเรือ)

เวลาเรือถึง : -

เวลาเรือออก : -

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)

- ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ

- ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

- ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)

- กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ

- ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าวีซ่าเชงเก้น

- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ – ปารีส – กรุงเทพฯ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

นโยบายการยกเลิก

- ยกเลิก 125 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง $200 / ท่าน

- ยกเลิก 95-124 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 20%

- ยกเลิก 65-94 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 35%

- ยกเลิก 35-64 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50%

- ยกเลิก น้อยกว่า 30 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

- No show หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง