เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

กระบี่

/

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

แพคเกจทัวร์ กระบี่ 4 เกาะทะเลแหวก 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0197

สถานที่

กระบี่

กำหนดการเดินทาง

05 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

4,990บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

ผู้ใหญ่/บาท

เด็กเสริมเตียง/บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

สถานะ

Sea Seeker Krabi Resort ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,900

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,410

Bluesotel Krabi Aonang Beach ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,900

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,410

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง

ผู้ใหญ่/บาท

7,100

เด็กเสริมเตียง/บาท

5,100

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

3,500

LaRio Hotel Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,010

Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,010

Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

5,100

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Ramada by Wyndham Aonang Krabi ย่านอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

5,400

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง

ผู้ใหญ่/บาท

5,400

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,700

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

Days Inn Aonang (วันนี้-19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Days Inn Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,490

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,490

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

Days Inn Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,190

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,190

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Days Inn Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

4,900

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Deevana Aonang (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Deevana Aonang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,290

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,600

Deevana Aonang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

6,290

เด็กเสริมเตียง/บาท

5,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

2,600

Deevana Aonang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,390

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,390

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,700

Deevana Aonang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,190

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,190

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,300

LaRio Hotel Krabi Aongang (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

LaRio Hotel Krabi Aongang (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,190

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,190

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

LaRio Hotel Krabi Aongang (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,490

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,490

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,800

LaRio Hotel Krabi Aongang (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,290

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,600

LaRio Hotel Krabi Aongang (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1พ.ย. 66 – 19 ธ.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,390

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,290

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,700

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (20 ธ.ค. 66-5 ม.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,690

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,690

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

2,000

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (6 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

5,390

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,390

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,700

Ramada by Wyndham Aonang Krabi (1 เม.ย. 67 – 31 ต.ค. 67)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,200

Sea Seeker Krabi Resort (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Bluesotel Krabi Aonang Beach (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

4,990

เด็กเสริมเตียง/บาท

3,990

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

1,500

Aonang Villa Resort หาดอ่าวนาง (วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

5,400

เด็กเสริมเตียง/บาท

4,400

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

2,000

Beyond resort Krabi หาดคลองม่วง(วันนี้-31 ต.ค. 66)

ผู้ใหญ่/บาท

7,100

เด็กเสริมเตียง/บาท

6,100

พักเดี่ยวเพิ่ม/บาท

3,700

ไฮไลท์

เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ

ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์

เกาะไถ่

เกาะปอดะ

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

สนามบินกระบี่ – เขาขนาบน้ำ ประติมากรรมปูดำ – ส่งโรงแรมที่พัก (-/-/เย็น)

Day 2

4 เกาะ ทะเลแหลก – ถ้ำพระนาง อ่าวไรเลย์ – เกาะไถ่ – เกาะปอดะ (เช้า/เที่ยง-)

Day 3

ช้อปปิ้ง ซื้อของฝาก – สนามบินกระบี่ (เช้า/-/-)

ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม

- รถรับ – ส่ง สนามบิน - โรงแรม

- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2 – 3 ท่าน)

- อาหาร 4 มื้อตามรายการ

- ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก โดยเรือ Speed boat

- มัคคุเทศก์ชำนาญงาน

- ค่าเข้าชมอุทยาน ฯ คนไทย

- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

อัตรานี้ไม่รวม

- ค่าใช่จ่ายส่วนตัว

- ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 400 บาท

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะส่งยอดโอนให้ลูกค้าทางไลน์หรือ FB 
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ถ้าไม่ถึง 30 วัน จ่ายเต็มจำนวน
  • ก่อนออกเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 43 ครั้ง