เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER WONDER FULL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 4คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER WONDER FULL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 4คืน (SL)

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER WONDER FULL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 4คืน (SL)

เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO FUJI SUMMER WONDER FULL เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน 4คืน วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ชิตี้ โกเทมบะ เอ้าท์เลต ภูเขาไฟฟูจิชัน 5 เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น Duty free ช้อปปิ้งชินจูกุ BAY SIDE KANNON จุดพักรถกลางทะเล พิพิธภัณฑ์ราเมน ช้อปปิ้งชิบูย่ำ เมืองซาวาระ วัดนาริตะซัน ือิออนมอลล์

รหัสทัวร์

JP_SL00053

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

14 พ.ค. 67 - 22 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

28,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ส.ค. 67

28,999฿

20-24

28,999฿

27-31

ก.ย. 67

28,999฿

01-05

28,999฿

10-14

28,999฿

17-21

28,999฿

22-26

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 67

28,999

28,999

28,999

7,900

10,000

23,999

34

27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67

28,999

28,999

28,999

7,900

10,000

23,999

34

01 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

7,900

10,000

23,999

34

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

7,900

10,000

23,999

34

17 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

7,900

10,000

23,999

34

22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67

28,999

28,999

28,999

7,900

10,000

23,999

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ

Day : 2

วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-โกเทมบะ เอ้าท์เลต

Day : 3

ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Duty free-ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day : 4

โตเกียว BAY SIDE KANNON-จุดพักรถกลางทะเลพิพิธภัณฑ์ราเมน-ช้อปปิ้งชิบูย่า

Day : 5

เมืองซาวาระ-วัดนาริตะซัน-อิออนมอลล์ สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะส่งยอดโอนให้ลูกค้าทางไลน์หรือ FB 
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ถ้าไม่ถึง 30 วัน จ่ายเต็มจำนวน
  • ก่อนออกเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง