เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู 6วัน 5คืน (SL)

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู 6วัน 5คืน (SL)

เที่ยวจีน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว เฉิงตู 6วัน 5คืน เที่ยว 2 แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งมณฑลเสฉวน เที่ยวชมอุทยานหวงหลง "สระสวรรค์ในแดนดิน" อุทยานปี้เผิงโกว หนึ่งในอุทยานทางธรรมชาติอันสวยงามที่ตั้งอยู่ในเสฉวน ชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ต้นกำเนิดในมณฑลเสฉวน

รหัสทัวร์

CN_SL00053

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

04 ก.ย. 67 - 29 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

29,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

ก.ย. 67

31,999฿

04-09

31,999฿

18-23

ต.ค. 67

37,999฿

09-14

37,999฿

11-16

37,999฿

16-21

37,999฿

20-25

37,999฿

25-30

พ.ย. 67

29,999฿

01-06

ธ.ค. 67

32,999฿

27-01ม.ค.

32,999฿

29-03ม.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

04 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67

31,999

31,999

31,999

4,500

-

-

20

18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

31,999

31,999

31,999

4,500

-

-

20

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

37,999

37,999

37,999

4,500

-

-

20

11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67

37,999

37,999

37,999

4,500

-

-

20

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

37,999

37,999

37,999

4,500

-

-

20

20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

37,999

37,999

37,999

4,500

-

-

20

25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

37,999

37,999

37,999

4,500

-

-

20

01 พ.ย. 67 - 06 พ.ย. 67

29,999

29,999

29,999

4,500

-

-

20

27 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68

32,999

32,999

32,999

4,500

-

-

20

29 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68

32,999

32,999

32,999

4,500

-

-

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เฉิงตู

Day : 2

เฉิงตู – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)

Day : 4

จิ่วจ้ายโกว – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น + รถกอล์ฟ) – เมืองเม่าเสี้ยน

Day : 5

เมืองเม่าเสี้ยน – อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่) – เมืองตูเจี่ยงเยี่ยน – เมืองโบราณก้วนเซี่ยน – ลำธารสีฟ้า

Day : 6

เมืองตูเจี่ยงเยี่ยน – จัตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจียงเยี่ยน (รวมรถแบตเตอรี่) – เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะส่งยอดโอนให้ลูกค้าทางไลน์หรือ FB 
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ถ้าไม่ถึง 30 วัน จ่ายเต็มจำนวน
  • ก่อนออกเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง