เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL WAKAYAMA ISE OSAKA 7วัน 4คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL WAKAYAMA ISE OSAKA 7วัน 4คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น SPECIAL WAKAYAMA ISE OSAKA 7วัน 4คืน (JL)

เที่ยวญี่ปุ่น SPECIAL WAKAYAMA ISE OSAKA 7วัน 4คืน สุกี้เนื้อมัตสีซากะ ข้าวปลาดิบนานาชนิด อาหารทะเล ณ AMA HUT หน้าผาฮาชิงูอิวะ วัดเบียวโดอิน ฟรีเดย์โอซาก้า 1 วัน

รหัสทัวร์

JP_JL00223

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

18 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

55,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

ก.ค. 67

55,900฿

18-24

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67

55,900

55,900

47,900

8,900

9,900

36,900

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

Day : 2

สนามบินคันไซ-นั่งรถไฟสายทามะจัง-ตลาดปลาคุโรชิโอะ หน้าผาฮาชิงูอิวะ-แช่ออนเซน

Day : 3

เมืองวากายาม่า-ศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ-วัดเซงันโทจิ-น้ำตกนาจิ - เกาะไข่มุขมิกิโมโตะ-ทานอาหารทะเลสดๆจากร้าน AMA HUT- แช่ออนเซน

Day : 4

ศาลเจ้าอิเสะ-ถนนโอฮาไรมาจิ-เมืองเกียวโต-วัดเบียวโดอิน-วิหารฟีนิกซ์โบราณ-เมืองโอซาก้า

Day : 5

อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIO [วันอิสระไม่ใช้รถบัส เดินทางโดยรถไฟไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง]

Day : 6

วัดคัตสึโอจิ-มิตสุยเอ้าท์เล็ตคาโดเมะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินคันไซ

Day : 7

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะส่งยอดโอนให้ลูกค้าทางไลน์หรือ FB 
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ถ้าไม่ถึง 30 วัน จ่ายเต็มจำนวน
  • ก่อนออกเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง