เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

ทัวร์เยอรมนี

/

ทัวร์เยอรมนี อันซีน แกรนด์เยอรมัน 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์เยอรมนี อันซีน แกรนด์เยอรมัน 10วัน 7คืน (TG)

ทัวร์เยอรมนี อันซีน แกรนด์เยอรมัน 10วัน 7คืน (TG)

เที่ยวเยอรมนี อันซีน แกรนด์เยอรมัน 10วัน 7คืน แฟรงก์เฟิร์ต ฮาเนา มาร์บวร์ก คาสเซล ฮิลเดสไฮม์ เบราน์ชไวก์ ลือเนอบวร์ก ฮัมบูร์ก ชเวริน เบอร์ลิน ไลฟ์ซิก ไบรอยท์ บัมแบร์ก นูแรมเบิร์ก โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์

รหัสทัวร์

DE_TG00082

ประเทศ

เยอรมนี

กำหนดการเดินทาง

20 ก.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น

139,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Airways

ก.ย. 67

139,900฿

20-29

ต.ค. 67

139,900฿

10-19

139,900฿

16-25

พ.ย. 67

139,900฿

14-23

ธ.ค. 67

139,900฿

01-10

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

20 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67

139,900

139,900

134,900

19,000

-

-

25

10 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

139,900

139,900

134,900

19,000

-

-

25

16 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

139,900

139,900

134,900

19,000

-

-

25

14 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67

139,900

139,900

134,900

19,000

-

-

25

01 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67

139,900

139,900

134,900

19,000

-

-

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ

Day : 2

แฟรงก์เฟิร์ต – ฮาเนา – มาร์บวร์ก – คาสเซล

Day : 3

คาสเซล – ฮิลเดสไฮม์ – เบราน์ชไวก์ - ลือเนอบวร์ก

Day : 4

ฮัมบูร์ก – ชเวริน

Day : 5

ชเวริน – เบอร์ลิน

Day : 6

เบอร์ลิน – ไลฟ์ซิก – ไบรอยท์

Day : 7

ไบรอยท์ – บัมแบร์ก – นูแรมเบิร์ก

Day : 8

นูแรมเบิร์ก – โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ – ดินเกลบูค – ช้อปปิ้ง Ingolstadt Outlet

Day : 9

มิวนิก

Day : 10

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะส่งยอดโอนให้ลูกค้าทางไลน์หรือ FB 
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ถ้าไม่ถึง 30 วัน จ่ายเต็มจำนวน
  • ก่อนออกเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง