เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

ทัวร์เนเธอร์แลนด์

/

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ BENELUX COZY VACATION 8วัน 5คืน (SQ)

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ BENELUX COZY VACATION 8วัน 5คืน (SQ)

ทัวร์เนเธอร์แลนด์ BENELUX COZY VACATION 8วัน 5คืน (SQ)

เที่ยวเนเธอร์แลนด์ BENELUX COZY VACATION 8วัน 5คืน ช้อปปิ้งจุใจ กรุงปารีส เยี่ยมชมพระราชวังแวชายร์ ล่องเรือหมู่บ้านกีธูนร์ เช็คอินหมู่บ้านกังหันลม หอไอเฟล ประตูชัยนโบเลียน พระราชวังแวร์ชายส์ บรัสเซลส์ จตุรัสกรองส์ปลาสต์ จัตุรัสดัมสแควร์ อะโดเมียม

รหัสทัวร์

NL_SQ00001

ประเทศ

เนเธอร์แลนด์

กำหนดการเดินทาง

18 ต.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

8วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

74,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Singapore Airlines

ต.ค. 67

76,999฿

18-25

ธ.ค. 67

74,999฿

12-19

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67

76,999

76,999

73,999

9,500

10,000

51,999

20

12 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67

74,999

74,999

71,999

9,500

10,000

49,999

20

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สิงคโปร์

Day : 2

สนามบินสิงคโปร์ – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือเมืองกีธูร์น – หมู่บ้านซานส์คันส์ – อัมสเตอร์ดัม

Day : 3

กรุงเฮก – ดัมสแควร์ – ล่องเรือหลังคากระจก

Day : 4

อัมสเตอร์ดัม – บรัสเซลส์ – อะโตเมี่ยม – ปารี

Day : 5

พระราชวังแวร์ซายส์ – LA VALLEE VILLAGE OUTLET

Day : 6

ซิตี้ทัวร์กรุงปารีส – ชองป์เอลิเซ่ – ล่องเรือบาโตมุช

Day : 7

สนามบินฝรั่งเศส – สนามบินสิงคโ

Day : 8

สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะส่งยอดโอนให้ลูกค้าทางไลน์หรือ FB 
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ถ้าไม่ถึง 30 วัน จ่ายเต็มจำนวน
  • ก่อนออกเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง