เวลาทำการ

ทุกวัน

08.00 - 00.00 น.

Hotline

063-038-5945

เราช่วยคุณได้

@ratchapruekonline

Travel License : 11/11918

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์คุมะมง ลงใจ 5วัน 3คืน (FD)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์คุมะมง ลงใจ 5วัน 3คืน (FD)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA KUMAMOTO BEPPU ซุปตาร์คุมะมง ลงใจ 5วัน 3คืน (FD)

สัมผัสความยิ่งใหญ่ ของ ปราสาทคุมาโมโตะ เสน่ห์ย่านการค้าโบราณซากุระโนะบาบะ โจไซ อิสระฟรีเดย์ 1วัน ชม บ่อนรก จิโกคุ เมกรี บ่อนรกแห่งเมืองเบปปุ เที่ยว หมู่บ้านยุอิน หมู่บ้านน่ารักสไตล์ยุโรป วัดนันโซอิน วัดพระนอน

รหัสทัวร์

JP_FD00040

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

05 ก.ค. 67 - 13 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

28,888บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

28,888฿

05-09

30,888฿

18-22

30,888฿

25-29

30,888฿

26-30

ส.ค. 67

28,888฿

12-16

ก.ย. 67

28,888฿

13-17

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

30,888

-

-

8,000

6,000

-

34

12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

28,888

-

-

8,000

6,000

-

34

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

Day : 2

ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น – จังหวัดคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ (เข้าชม) – ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจโซเอน – คุมะมงสแควร์ – ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ – เมืองเบปปุ – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ

Day : 3

เมืองเบปปุ – บ่อนรกเบปปุ จิโกคุ เมกุริ (เข้าชม 2 บ่อ) – เมืองยุฟุอิน – หมู่บ้านยุฟุอินฟลอร์รัล – ทะเลสาบคิริน – เมืองฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – ดิวตี้ฟรี – กันดั้ม ปาร์ค ฟุกุโอกะ

Day : 4

อิสระท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะตามอัธยาศัย **ไม่มีรถบัสบริการ**

Day : 5

ท่าอากาศยานนานาชาติฟุกุโอกะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะส่งยอดโอนให้ลูกค้าทางไลน์หรือ FB 
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง 30 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ถ้าไม่ถึง 30 วัน จ่ายเต็มจำนวน
  • ก่อนออกเดินทาง 3 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง